ตร. กำชับทุกหน่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

news_head

ฉบับที่ 029 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กำชับมาตรการปราบปรามและเอาผิดผู้สร้างสถานการณ์หวังซ้ำเติม

ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ได้สั่งการกำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัยเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อป้องกันเหตุกลุ่มมิจฉาชีพซ้ำเติมสร้างสถานการณ์

เนื่องมาจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จึงส่งผลให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขยายเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ได้สร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

พลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยภัยเป็นอย่างยิ่ง จึงมอบหมายให้ พลตำรวจโท เดชา  บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการและกำชับไปยังทุกหน่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจากมิจฉาชีพที่อาศัยโอกาสที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เข้าไปก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ทั้งในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและในพื้นที่อพยพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้มีการจัดชุดปฏิบัติการสายตรวจทางบกและสายตรวจทางน้ำออกตรวจตราชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่มีการเคลื่อนย้ายอพยพออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่มีการระงับใช้ไฟฟ้า หรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน โดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้มีค่า โดยให้ประสานงานกับฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนที่อพยพจากพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อกำหนดมาตรการบูรณาการในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้ชัดเจน อีกทั้งให้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ออกให้ความช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทราบ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร การหลีกเลี่ยงเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้ โดยกำชับให้ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และกำชับหน่วยปฏิบัติให้สนับสนุนด้านกำลังพล อากาศยาน และ เรือ รวมถึงการช่วยเหลือ ให้บริการ อำนวยความสะดวกการเดินทาง และการรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นเหตุที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มายังสายด่วน 191 และ SMS 191 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น police i lert you ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน