วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกีฬาตำรวจ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกีฬาตำรวจ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_9560 IMG_9576 IMG_9575 IMG_9573

แบ่งปัน