วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ 6/2560 โดยมี คณะอนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ 6/2560 โดยมี คณะอนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน