วันที่ 28 ต.ค. 59 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รรท.ผบก.สท. ให้การต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รรท.ผบก.สท. ให้การต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

img_8664 img_8642 img_8575 img_8570 img_8556 img_8555 img_8474 img_8443

 

แบ่งปัน