วันที่ 6 ธันวาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกีฬาตำรวจ โดยมีผู้แทนจาก สก. และ กกป.กีฬาประเภทต่าง ๆ ของ ตร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกีฬาตำรวจ โดยมีผู้แทนจาก สก. และ กกป.กีฬาประเภทต่าง ๆ ของ ตร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_1391_resize IMG_1387_resize IMG_1356_resize

แบ่งปัน