วันที่ 25 ม.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบุณยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ / พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต กต. เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และแนวปฏิบัติต่อผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) และ ร.ท.บรรพต อุชชิน นักการทูตชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยกรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.1-9, บช.ก. และ ตท. ที่เข้าร่วมรับฟัง

วันที่ 25 ม.ค. 60 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องบุณยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ / พล.ต.อ. สุเทพ  เดชรักษา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายจักรี  ศรีชวนะ  อธิบดีกรมพิธีการทูต กต. เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และแนวปฏิบัติต่อผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (รุ่นที่ 1)  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิตา  พิชญากร วีรบุตร  นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) และ ร.ท.บรรพต  อุชชิน  นักการทูตชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยกรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.1-9, บช.ก. และ ตท. ที่เข้าร่วมรับฟัง

IMG_2437_resize IMG_2711_resize IMG_2689_resize IMG_2685_resize IMG_2676_resize IMG_2656_resize IMG_2591_resize IMG_2557_resize IMG_2509_resize

แบ่งปัน