วันที่ 22 ก.พ. 60 เวลา 14.30 น. ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตร. และการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นซุมบ้า ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและลดภาระประเทศชาติในเรื่องค่ารักษาพยาบาล​

วันที่ 22 ก.พ. 60  เวลา 14.30 น.  ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตร. และการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นซุมบ้า ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและลดภาระประเทศชาติในเรื่องค่ารักษาพยาบาล

IMG_8783 IMG_8712 IMG_8672 IMG_8656 IMG_8640 13 12 11 2 1

แบ่งปัน