วันที่ 6 ม.ค. 60 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10)/รอง ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุมเสวนา “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย” ครั้งที่ 5 โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 6 ม.ค. 60 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10)/รอง ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุมเสวนา “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย” ครั้งที่ 5 โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

img_4555 img_4557 img_4559 img_4561 img_4562 img_4563 img_4564 img_4566 img_4567 img_4568 img_4569 img_4570 img_4571 img_4554

แบ่งปัน