วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมการแสดงดนตรีงาน “ฟังดนตรี มีความสุขร่วมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5” ของวงดุริยางค์ตำรวจ ณ ลานพระราชวังดุสิต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมการแสดงดนตรีงาน “ฟังดนตรี มีความสุขร่วมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5” ของวงดุริยางค์ตำรวจ ณ ลานพระราชวังดุสิต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_2141 IMG_2147 IMG_2149 IMG_2151 IMG_2152 IMG_2153 IMG_2154 IMG_2155 IMG_2156 IMG_2159

แบ่งปัน