วันที่ 8 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ / พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานในพิธีเปิด The Second International Thyroid NOTES Conferenc วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2559 โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

วันที่ 8 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ / พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานในพิธีเปิด The Second International Thyroid NOTES Conferenc วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2559 โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

IMG_2818 IMG_2822 IMG_2826 IMG_2831 IMG_2834 IMG_2840 IMG_2844 IMG_2848 IMG_2849 IMG_2851 IMG_2856 IMG_2863 IMG_2870 IMG_2872 IMG_2874 IMG_2877

แบ่งปัน