วันที่ 14 ม.ค. 60 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณสุมาลี รอดบางยาง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 2 และคณะแม่บ้านตำรวจภาค 2 ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 ม.ค. 60 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณสุมาลี รอดบางยาง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 2 และคณะแม่บ้านตำรวจภาค 2 ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

S__8372567 S__8372566 S__8372565 S__8372564 S__8372563 S__8372561 S__83725

แบ่งปัน