วันที่ 19 ม.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) ต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และ นางอานิค เลอเคลอร์ค เลขานุการเอก(ประสานงานกิจการตำรวจ RCMP) ในโอกาสเข้าหารือข้อราชการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 19 ม.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) ต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และ นางอานิค เลอเคลอร์ค เลขานุการเอก(ประสานงานกิจการตำรวจ RCMP) ในโอกาสเข้าหารือข้อราชการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการโดยพร้อมเพรียง

IMG_1258 IMG_1257 IMG_1256 IMG_1253 IMG_1252 IMG_1247-1 IMG_1245 IMG_1242 IMG_1240 IMG_1237 IMG_1236

แบ่งปัน