วันที่ 2 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฏหมายธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 2 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ. สุวิระ  ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฏหมายธุรกิจรักษาความปลอดภัย  โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

IMG_2274 IMG_2275 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2278 IMG_2279 IMG_2280 IMG_2281 IMG_2282 IMG_2283 IMG_2284

แบ่งปัน