วันที่ 3 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ. ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถาณการณ์ และข่าวที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 3 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ. ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์  รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถาณการณ์ และข่าวที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

IMG_2315 IMG_2316 IMG_2317 IMG_2318 IMG_2319 IMG_2320 IMG_2321 IMG_2322

แบ่งปัน