วันที่ 6 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท. ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 37/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ และคดีสำคัญ รอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 6 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท. ธเนตร์  พิณเมืองงาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 37/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ และคดีสำคัญ รอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

IMG_2533 IMG_2534 IMG_2535 IMG_2536 IMG_2537 IMG_2538 IMG_2539 IMG_2540 IMG_2542 IMG_2543

 

แบ่งปัน