ตร. เตรียมแจกอาหาร-เครื่องดื่ม ให้ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพฯ

news_head

ฉบับที่ 058  ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับนโยบายนายกรัฐมนตรี  พร้อมให้บริการ     อาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะ    พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยราชการร่วมกันจัดอาหาร เครื่องดื่ม และเจ้าหน้าที่สนับสนุนในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกลุ่มกระทรวงรับผิดชอบดำเนินการหมุนเวียนกัน ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-30 ก.ย. 60 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงพลังงาน กองทัพไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น

ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. ได้ประชุมแนวทาง  การบริหารจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากมติที่ประชุมให้ดำเนินการจัดอาหารกล่อง จำนวน 50,000 กล่องต่อวัน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.00 น. จำนวน 10,000 กล่อง เวลา 11.00 น. จำนวน 20,000 กล่อง และเวลา 17.00 น. จำนวน 20,000 กล่อง สำหรับเครื่องดื่ม ได้จัดน้ำดื่มขวดเล็กขนาด 350 ซีซี จำนวน 70,000 ขวดต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 11-19 ก.พ. 60 รวม 9 วัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อทำหน้าที่แจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-28 ก.พ. 60 รวม 38 วัน

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันระดมดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง สำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสงค์แจ้งเบาะแสอาชญากรรม แจ้งเหตุหรือบุคคลต้องสงสัยจะก่อความวุ่นวาย หรือต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด   24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน