วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ. สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถาณการณ์ และข่าวที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ. สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถาณการณ์ และข่าวที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

IMG_2545 IMG_2546 IMG_2547 IMG_2548 IMG_2550

 

แบ่งปัน