วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 38/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 38/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

 

IMG_8566 IMG_8570 IMG_8572 IMG_8574 IMG_8576 IMG_8578 IMG_8581 IMG_8583 IMG_8584 IMG_8586 IMG_8588 IMG_8590 IMG_8592 IMG_8593 IMG_8595 IMG_8597 IMG_8598 IMG_8600

แบ่งปัน