ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินมาตรการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

news_head

ฉบับที่ 53  ประจำวันที่  1 เมษายน 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินมาตรการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนมักเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมฉลองวันสงกรานต์และ วันครอบครัวตามประเพณีไทย อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไปร่วมงาน ซึ่งอาจมีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสก่อเหตุความไม่สงบ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้ บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ก. เร่งกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 โดยคำนึงถึงสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับทุกหน่วยเกี่ยวข้องเร่งรัดระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงก่อนเทศกาล ตั้งแต่ 1 เม.ย.2559 โดยมุ่งเน้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และโดยเฉพาะความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ยาเสพติด การพนัน การค้าประเวณี และสถานบริการ นอกจากนี้ ให้เร่งรัดตรวจสอบจับกุมบุคคลตามหมายจับ พร้อมจัดชุดสายตรวจ ป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตามสถานีขนส่ง พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งให้กวดขันสถานบันเทิงและสถานบริการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเน้นหนักกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกรณียิงปืนขึ้นฟ้าและพกพาอาวุธโดยผิดกฎหมาย
                    สำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ในขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่บนรถ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ในการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการเตรียมร่างกายและยานพาหนะให้พร้อมในการเดินทาง และขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง “เมาไม่ขับ” “โทรไม่ขับ” และไม่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ยานพาหนะ ทั้งนี้ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือพบเบาะแสบุคคลต้องสงสัยว่าจะกระทำผิดกฎหมาย ก่อความเดือนร้อนวุ่นวาย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หมายเลข 191, SMS 191 และสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน