รายงานผลการดำเนินการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (Command and Control Operation Center (CCOC))

news_head

ฉบับที่ 55  ประจำวันที่  7 เมษายน 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ
ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (Command and Control Operation Center (CCOC))

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (7 เม.ย.2559) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร.(ปป3) เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินการระดมติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีผู้แทนจาก บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ก., สตม., และ บช.ปส. พร้อมทั้งหน่วยเกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
                    ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 พร้อมระดมกวาดล้างอาชญากรรมและตรวจสอบจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ในห้วงก่อนเทศกาลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59 นั้น ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (Command and Control Operation Center : CCOC) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร.(ปป3) ได้สรุปสถิติผลการดำเนินการตามหมายจับในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 6 เม.ย.59 โดยพบว่าสามารถดำเนินการตามหมายจับได้จำนวน 19,383 หมาย เป็นการจับกุมผู้ต้องหาได้ 10,825 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อหาการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และฉ้อโกงทรัพย์ รองลงมาเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ และการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกาย โดยหน่วยที่มีการจับกุมตามหมายจับสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บช.น. (1,636 ราย), ภ.7 (1,362 ราย), ภ.1 (1,187 ราย), ภ.4 (1,144 ราย) และ ภ.6 (1,100 ราย) ตามลำดับ
                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณมายังพี่น้องประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในการระมัดระวังและป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจนร่วมแจ้งเหตุและเบาะแสอาชญากรรมต่างๆ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุพฤติกรรมต้องสงสัยที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือเบาะแส ข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย สามารถแจ้งมายังหมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน