วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 39/2560 เพื่อติดตามสถานณ์ และคดีสำคัญ รอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 39/2560 เพื่อติดตามสถานณ์ และคดีสำคัญ รอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

IMG_2574 IMG_2575 IMG_2577 IMG_2578 IMG_2579 IMG_2580 IMG_2581 IMG_2582 IMG_2583 IMG_2584 IMG_2585 IMG_2586

 

แบ่งปัน