วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฏหมาย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท. วิทยา  ประยงค์พันธุ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฏหมาย ครั้งที่ 1/2560  โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

IMG_2609 IMG_2610 IMG_2611 IMG_2612 IMG_2613 IMG_2614 IMG_2615 IMG_2616 IMG_2618 IMG_2619

แบ่งปัน