วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท. ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนกลาง) โดยมีคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท. ดุสิต  สังขะเมฆะ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2559  ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนกลาง) โดยมีคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

IMG_2620 IMG_2621 IMG_2622 IMG_2623 IMG_2624 IMG_2625

 

แบ่งปัน