วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 40/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 40/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_8684
IMG_8687
IMG_8689
IMG_8690
IMG_8692
IMG_8693
IMG_8695
IMG_8699
IMG_8701
IMG_8703
IMG_8704
IMG_8706
IMG_8707
IMG_8708

แบ่งปัน