วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการนำเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการนำเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_8791 IMG_8796 IMG_8801 IMG_8802 IMG_8804 IMG_8805 IMG_8806 IMG_8808 IMG_8809 IMG_8810

 

แบ่งปัน