วันที่ 10 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถาณการณ์ และข่าวที่น่าสนใจโดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 10 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต. อังกูร  คล้ายคลึง  ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถาณการณ์ และข่าวที่น่าสนใจโดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

IMG_2738 IMG_2732 IMG_2733 IMG_2734 IMG_2735 IMG_2736 IMG_2737

แบ่งปัน