วันที่ 10 ก.พ. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี พล.ต.อ. วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.ท. รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 10 ก.พ. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี พล.ต.อ. วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10),
พล.ต.ท. รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
IMG_8993 IMG_8995 IMG_8998 IMG_9002 IMG_9003 IMG_9004 IMG_9006 IMG_9007 IMG_9008 IMG_9009 IMG_9010 IMG_9014 IMG_9015 IMG_9016 IMG_9017 IMG_9018
แบ่งปัน