ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2559

news_head

ฉบับที่ 60  ประจำวันที่  19 พฤษภาคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ
งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2559

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า เนื่องในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.59 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขาบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งจากทุกปีที่ผ่านมายังคงตรวจพบว่า มีการฝ่าฝืนการกระทำผิดของสถานประกอบการ ร้านค้า ในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ตลอดจนการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย เนื่องจากการเมาสุรา จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
                    เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลอย่างจริงจัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงออกวิทยุสั่งการด่วนที่สุดกำชับสถานีตำรวจทุกแห่งให้ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการทุกประเภท ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่หลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 19 พ.ค.59 ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 20 พ.ค.59 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยานนานาชาติ) หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ม.39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงให้กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาด โดยเน้นการตรวจตราร้านข้าวต้มโต้รุ่ง คาราโอเกะ ร้านอาหารริมทาง รวมทั้งสถานีขนส่ง ท่าเรือโดยสารสาธารณะ ตลอดจนวัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ ในส่วนของสายตรวจให้เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รวมถึงจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ บริเวณถนนสายหลักที่เป็นที่ตั้งสถานบริการในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้สอบสวนขยายผลเพื่อจับกุม ผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจัง
                    ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของสถานประกอบการ หรือพบเห็นอาชญากรรมต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารมายังหมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือสายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน