พิพิธภัณฑ์ตำรวจ เพิ่มวันและเวลาเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

news_head

ฉบับที่ 066 ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2560

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เพิ่มวันและเวลาทำการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน/ พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เปิดเผยว่า ตามที่กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรวบรวมภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 89 ภาพ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภาพถ่าย จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 “รวมใจภักดิ์ พิทักษ์องค์ราชัน” ชุดที่ 2 “ มิ่งขวัญธงชัย สื่อสารก้าวไกล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ” ชุดที่ 3 “ธ ทรงเป็นหลักใจ ตำรวจไทยในชายแดน” ชุดที่ 4 “เกื้อหล้าฟ้าไทย โครงการในพระราชดำริ” และ ชุดที่ 5 “พระเสด็จสู่สวรรคาลัย ทรงสถิตในดวงใจ ตำรวจไทยตราบนิรันดร์”  ณ บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 60 เป็นต้นมา ในวันและเวลาทำการ (เวลา 10.00-16.00 น. เว้นวันจันทร์, อังคารและวันนักขัตฤกษ์) ซึ่งจนถึงปัจจุบันปรากฏว่ามีข้าราชการตำรวจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก นั้น

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มวันและเวลาทำการสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวจากเดิม เป็นระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เฉพาะวันเสาร์เปิดให้เข้าชมจนถึงเวลา 20.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 5057 และ 09 7173 4441

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน