วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ และข่าวที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ และข่าวที่น่าสนใจ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
IMG_9552 IMG_9557 IMG_9559 IMG_9562 IMG_9564 IMG_9570 IMG_9571 IMG_9574 IMG_9577 IMG_9581 IMG_9582 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9586
แบ่งปัน