วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ผลิตรายการและข่าว กองสารนิเทศ ตร./ พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เดินทางมาบันทึกเสียง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย ตร. เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ผลิตรายการและข่าว กองสารนิเทศ ตร./ พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เดินทางมาบันทึกเสียง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย ตร. เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย โดยมี พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศร่วมให้การต้อนรับ

IMG_9601 IMG_9598 IMG_9551 IMG_9546 IMG_9540 IMG_9518 IMG_9516 IMG_9504 IMG_9494
แบ่งปัน