วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทฟันดาบ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทฟันดาบ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_9681 IMG_9683 IMG_9686 IMG_9688 IMG_9702 IMG_9704 IMG_9706

 

แบ่งปัน