วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนด ข้อตกลง และวิธีเกี่ยวกับการชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนด ข้อตกลง และวิธีเกี่ยวกับการชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_9721 IMG_9722 IMG_9724 IMG_9727 IMG_9729 IMG_9730 IMG_9731 IMG_9732 IMG_9733 IMG_9734 IMG_9735 IMG_9736 IMG_9737 IMG_9738 IMG_9739 IMG_9740 IMG_9742

แบ่งปัน