วันที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2560 โดยมี พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2560 โดยมี พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_9825 IMG_9827 IMG_9834 IMG_9830 IMG_9837 IMG_9839 IMG_9841 IMG_9844 IMG_9845 IMG_9847

 

แบ่งปัน