วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติการวางระบบรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีผู้แทน ศฝร.ภ. 1-9 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท. พรหมธร  ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติการวางระบบรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีผู้แทน ศฝร.ภ. 1-9 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_8274 IMG_8265 IMG_8267 IMG_8268 IMG_8270 IMG_8271 IMG_8272 IMG_8273

แบ่งปัน