วันที่ 22 ก.พ. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 22 ก.พ. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_0927 IMG_0926 IMG_0923 IMG_0922 IMG_0920 IMG_0917

แบ่งปัน