วันที่ 23 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือ รูปแบบ วิธีการ และดำเนินการต่างๆตามแนวทางการเสนอข้อแก้ไขกฎหมายการจราจรทางบก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 23 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือ รูปแบบ วิธีการ และดำเนินการต่างๆตามแนวทางการเสนอข้อแก้ไขกฎหมายการจราจรทางบก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_1044 IMG_1043 IMG_1036 IMG_1035 IMG_1034 IMG_1031 IMG_1027 IMG_1026 IMG_1022
แบ่งปัน