ตร. จัดสัมมนายกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ

news_head

ฉบับที่ 063 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการสัมมนา “ขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ”
วันที่ 24 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมจูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อิมแพ็ค เมืองทองธานี/ วันนี้(24 ก.พ. 60) เวลา 08.30 น. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา“ขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ”ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา
ณ ห้องประชุมจูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จว.นนทบุรี

โครงการสัมมนา “ขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของสถานีตำรวจทราบแนวทางในการยกระดับการบริการประชาชนและสามารถขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถนำแนวทางในการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ไปเร่งรัดปรับปรุงการบริการประชาชนให้บังเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบและเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โดยข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการ ผู้บังคับการและหัวหน้าสถานีตำรวจ จากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,879  นาย แบ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. จำนวน 31 นาย,ระดับผู้บัญชาการ จำนวน 23 นาย,ระดับผู้บังคับการจำนวน 106 นาย,ระดับผู้กำกับการ จำนวน 1,334 นาย,ระดับสารวัตรใหญ่ จำนวน 118 นาย และระดับสารวัตรจำนวน 267 นาย

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.30 น. โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด และ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะได้มอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จากนั้น พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป 1) และ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.(บร 1) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตามลำดับ  โดยผลที่ได้รับจากโครงการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน