วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท. ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จฯเยือนประเทศไทย โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทยสถานทูตญี่ปุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท. ดุสิต  สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จฯเยือนประเทศไทย โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทยสถานทูตญี่ปุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_2711 IMG_2712 IMG_2713 IMG_2714 IMG_2715 IMG_2717 IMG_2718 IMG_2719 IMG_2720 IMG_2721 IMG_2722 IMG_2723 IMG_2724 IMG_2725 IMG_2727

แบ่งปัน