พล.ต.อ.เดชณรงค์ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย รปภ. และจราจร งานพระราชพิธีฯ

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ครั้งที่ 3/2560 โดยมี  พล.ร.อ.ปวิตร  รุจิเทศ รรท.ผบ.การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้ากรมราชองครักษ์, พล.ต.ท.วิทยา  ประยงค์พันธุ์  รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.ดุสิต  สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผู้แทน กทม., ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย, ผู้แทนเหล่าทัพ, ผู้แทนกระทรวงฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน