สท. ปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมภาคใต้

news_head

ฉบับที่ 065 ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2560

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งปิดการรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ วันนี้(2 มี.ค. 60) พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ กองสารนิเทศ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้จัดตั้งจุดรับบริจาค ณ อาคาร 13 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 60 ซึ่งมีประชาชนผู้มีจิตสาธารณะตลอดจนข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจ รวมทั้งหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ นำน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยกองสารนิเทศได้ดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้คลี่คลายลงจนเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน