วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ/ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ประธานพิธีปล่อยขบวนรถ 10 โครงการ 1,000,000 ดวงใจ รักษ์สุขภาพตำรวจและประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการดูและรักษาสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานตำรวจภูธรภาค 1-9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
โรงพยาบาลตำรวจ/ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ประธานพิธีปล่อยขบวนรถ 10 โครงการ 1,000,000 ดวงใจ รักษ์สุขภาพตำรวจและประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการดูและรักษาสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจ
ณ พื้นที่ปฏิบัติงานตำรวจภูธรภาค 1-9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

S__36044825 S__36044824 S__36044823 S__36044822 S__36044820 S__36044819 S__36044818 S__36044816 S__36044815 S__36044814 S__36044812 S__36044810 S__36044809 S__36044808 S__36044806 IMG_2526 IMG_2517 IMG_2511 IMG_2467 IMG_2440 IMG_2400 IMG_2397 IMG_2378 IMG_2375 IMG_2373 IMG_2366 IMG_2357 IMG_2348 IMG_2333

แบ่งปัน