วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สง.ที่ปรึกษา(สบ 10) / พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) บันทึกเทปโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามมติ ครม. ในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงยุติธรรม เพื่อประกอบวิดิทัศน์ในวันลงนามฯ ดังกล่าว โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สง.ที่ปรึกษา(สบ 10) / พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) บันทึกเทปโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามมติ ครม. ในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงยุติธรรม เพื่อประกอบวิดิทัศน์ในวันลงนามฯ ดังกล่าว โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

IMG_4774 IMG_4772 IMG_4771 IMG_4748 IMG_4746 IMG_4745 IMG_4744 IMG_4743 IMG_4742 IMG_4736 IMG_4736
แบ่งปัน