วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ บช.อื่นทั่วประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ บช.อื่นทั่วประเทศ
IMG_8447 IMG_8446 IMG_8445 IMG_8444 IMG_8443 IMG_8442 IMG_8441 IMG_8440 IMG_8439 IMG_8437 IMG_8435 IMG_8434
แบ่งปัน