ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

FullScreen Mode
แบ่งปัน