วันที่ 14 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาลักษณะเฉพาะพัสดุของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 14 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาลักษณะเฉพาะพัสดุของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

 

IMG_3434 IMG_3438 IMG_3441 IMG_3443 IMG_3445 IMG_3446 IMG_3447 IMG_3450

แบ่งปัน