วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับกำเนินการด้านจริยธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับกำเนินการด้านจริยธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม
IMG_3473 IMG_3472 IMG_3468 IMG_3467 IMG_3464 IMG_3462 IMG_3461 IMG_3459 IMG_3458 IMG_3457 IMG_3455 IMG_3451
แบ่งปัน