วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม

IMG_5515 IMG_5514 IMG_5513 IMG_5512 IMG_5510 IMG_5509 IMG_5508
แบ่งปัน