โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน “ ๙ NIGHT AT THE MUSEUM ”

news_head

ฉบับที่ 033  ประจำวันที่  16 ธันวาคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ. อังกูร คล้ายคลึง รรท.ผบก.สท. ขอเชิญชวนประชาชน
ชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี รวมทั้งนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจตำรวจไทยทั่วทั้งหล้า ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16-18 ธ.ค. 59 เวลา 10.00–21.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด

                    นิทรรศการดังกล่าว จัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อกิจการตำรวจไทย และยังมีการเปิดให้เข้าชมตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวันในยามค่ำคืน ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่องาน “ NIGHT AT THE MUSEUM” ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

                    ทั้งนี้ สำหรับวันที่ 18 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 17.30-20.30 น. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน มีการจัดกิจกรรมการอ่านบทถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณด้านหน้าตำหนักจิตรลดา นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีไทยอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.policemuseum.police.go.th และ เฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน