วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_3575 IMG_3574 IMG_3572 IMG_3571 IMG_3570 IMG_3569 IMG_3568 IMG_3566 IMG_3564 IMG_3557

แบ่งปัน