วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตร สวปอ.มส.8 ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวสข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตร สวปอ.มส.8 ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวสข้องร่วมเข้าประชุม
IMG_3473 IMG_3472 IMG_3468 IMG_3467 IMG_3464 IMG_3462 IMG_3461 IMG_3459 IMG_3458 IMG_3457 IMG_3455 IMG_3451
แบ่งปัน